Όλα τα αρχεία που προστέθηκαν προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ούτε το site ή τον πάροχο φιλοξενίας, ούτε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να φέρει το ψευδώνυμο, το οποίο ευθύνεται για τους αποσπασμένους υλικά. Αν πιστεύετε ότι όλα τα αρχεία που τοποθετούνται με την παραβίαση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε αμέσως με το διαχειριστή για το σκοπό της εξάλειψης του αδικήματος