Δεξαμενές Pocket

2013/06/02


Οι πολύ Δεξαμενές Pocket - στην οποία οι πρωταγωνιστές είναι δύο δεξαμενές, ψήσιμο με τη σειρά τους άλλους διαφορετικούς τύπους όπλων. Σε αυτή την έκδοση - ένα νέο όπλο, τη δυνατότητα να παίξει στο δίκτυο, βελτιωμένη AI του εχθρού και γραφικά.
Αμέσως βάλει στις ρυθμίσεις του τη δύναμη και τη μεταβλητότητα του ανέμου, μεσοπρόθεσμα ή σκληρό, πολύ πιο ενδιαφέρον να παίξει, επειδή είναι απαραίτητο πριν από κάθε βολή, λαμβάνοντας και πάλι στόχος!


APK:

Βίντεο:


προσοχή! Όλα τα αρχεία που είναι τοποθετημένα με την άδεια των συγγραφέων ή εφαρμογές που βρίσκονται στο δημόσιο τομέα στο διαδίκτυο, αν κάποια από τα αρχεία παραβιάζει τα δικαιώματά σας, ενημερώστε μας
tags:
Σχόλια:
      Καθιέρωση
    • Εισάγετε τον αριθμό των: